Zapobiegaj błędom w tłumaczeniach

System XTM wyposażony jest w narzędzia automatycznej weryfikacji tłumaczeń pozwalające łatwo znaleźć i poprawić popularne błędy tłumaczeniowe.

Akceptuj tylko sprawdzone tłumaczenia

System XTM podświetla błędy w tłumaczeniu, chroniąc wizerunek Twoją firmy przed ich negatywnymi konsekwencjami. Tłumacze mogą dzięki temu szybko znajdować popełnione błędy i naprawić je przed dostarczeniem tłumaczenia.

Zapobiegaj błędom w tłumaczeniach

Wprowadź ocenę jakości tłumaczenia

Funkcja oceny jakości tłumaczenia pozwala skutecznie kontrolować jakość dostarczanych lub otrzymywanych tłumaczeń.

Zastosuj narzędzia do analizy jakości tłumaczeń

TAUS Dynamic Quality Framework (DQF) to szereg profesjonalnych narzędzi, najlepsze praktyki, metryki i raporty dla branży tłumaczeniowej.

Analizuj dane projektowe w usłudze TAUS DQF

XTM może przesyłać dane o tłumaczeniach i projektach do usługi TAUS DQF w celu szczegółowej analizy. Dzięki tej integracji kierownicy i specjaliści ds. lokalizacji mogą łatwo śledzić postęp tłumaczeń, analizować szereg parametrów tłumaczeniowych, wyciągać z nich wnioski i porównywać z uśrednionymi danymi z branży.

Pamięć tłumaczeniowa u podstaw