Wyodrębnianie terminów

Tworzenie glosariusza jest pierwszym etapem tłumaczenia dużych projektów na wiele języków. Zapewnij lingwistom kompletną, zatwierdzoną terminologię, którą mogą wykorzystać, aby dostarczyć spójne, dokładne tłumaczenia.

 • Wyodrębnianie

  Korzystaj z funkcji automatycznego wyodrębniania terminologii z tekstu źródłowego.

 • Tłumaczenie

  Tłumacz terminologię w programie Excel lub dodawaj tłumaczenia terminów bezpośrednio w systemie XTM.

 • Importowanie

  Importuj przetłumaczoną terminologię do XTM. Będzie wykorzystywana podczas tłumaczeń.

Rozpoznawanie terminologii

 • Automatyczne rozpoznawanie

  Szybko identyfikuj terminy, dla których istnieje tłumaczenie

  Automatyczne rozpoznawanie
 • Nowe terminy

  Dodawaj nowe terminy bezpośrednio z poziomu edytora

  Nowe terminy
 • Bieżące terminy

  Używaj zaakceptowanych tłumaczeń terminów

  Bieżące terminy
 • Aktualizowanie terminów

  Zmieniaj tłumaczenia terminów, gdy zachodzi taka potrzeba

  Aktualizowanie terminów
 • Terminy bez tłumaczenia

  Tłumacz terminy

  Terminy bez tłumaczenia
 • Czerwone terminy

  Unikaj tłumaczeń użytych dla odrzuconych terminów

  Czerwone terminy

Zarządzanie terminologią

Inteligentna terminologia

 • Zawsze aktualna

  Zmiany tłumaczenia terminów są natychmiast odzwierciedlane w edytorze tłumaczeniowym.

 • Cała terminologia w jednym miejscu

  Dostępna jest tylko jedna wersja terminologii, która zawsze pozostaje aktualna dla wszystkich języków.

 • Łatwy proces zatwierdzania terminów

  Terminom można ustawić różne statusy, co pozwala łatwiej się nimi posługiwać i zarządzać.

 • Pojęcia terminów

  Pojęcia terminów pomagają zrozumieć wysoce specjalistyczne terminy. Ponadto mogą zawierać obraz i opis.