Rodzaje użytkowników

Przydzielaj użytkownikom role odzwierciedlające ich obowiązki w procesie tłumaczenia i zarządzania procesem tłumaczenia.

Administrator
 • Tworzy i edytuje innych administratorów
 • Konfiguruje system XTM
 • Zarządza subskrypcją usługi XTM Cloud
Kierownik projektu
 • Tworzy i edytuje innych kierowników projektów
 • Tworzy i edytuje lingwistów
 • Tworzy klientów
 • Zarządza projektami
Ekspert terminologii
 • Tworzy terminologię
 • Importuje terminologię
 • Eksportuje terminologię
Lingwista
 • Tłumaczy teksty
 • Sprawdza tłumaczenie w kontekście
 • Ocenia jakość tłumaczeń
Ekspert pamięci tłumaczeniowej
 • Tworzy pamięć tłumaczeniową
 • Importuje pamięć tłumaczeniową
 • Eksportuje pamięć tłumaczeniową

Bezpośrednie zlecanie pracy dostawcom tłumaczeń

XTM niezawodnie łączy klientów i dostawców tłumaczeń. Nawiązując w systemie XTM relację zleceniodawca – zleceniobiorca, firmy mogą zlecać tłumaczenia dostawcom usług językowych. Klienci mogą śledzić postęp tłumaczenia, szacować jego koszty i pozostać w kontakcie ze zleceniobiorcą.

Zleceniodawca
 • Udostępniaj licencje podwykonawcom
 • Przypisuj zewnętrznych dostawców tłumaczeń
 • Monitoruj postęp tłumaczeń
Podwykonawca
 • Tłumacz przypisane zadania, nawet nie posiadając licencji
 • Określ wewnętrzny przepływ pracy tłumaczenia
 • Przypisuj pracę użytkownikom wewnętrznym lub zewnętrznym

Wyceny tłumaczeń na podstawie cenników usług

Korzystanie z cenników usług pozwala łatwo oszacować koszty tłumaczenia, zaplanować budżet i wybrać najkorzystniejszych cenowo dostawców usług językowych.

 • Kombinacje językowe

  Twórz odrębne cenniki usług dla każdej kombinacji językowej

  Kombinacje językowe
 • Stawka bazowa

  Określ stawkę bazową, która posłuży do wyliczenia stawki tłumaczenia za wszystkie rodzaje dopasowań

  Stawka bazowa
 • Etapy przepływu pracy

  Ustalaj osobne stawki dla każdego etapu tłumaczenia

  Etapy przepływu pracy

Wybór tłumaczy oparty na danych

Wybór właściwego dostawcy może być prostszy niż myślisz, jeśli weźmiesz pod uwagę kilka czynników. Każdy z nich znajdziesz w systemie XTM.

 • Specjalizacja

  Upewnij się, że specjalistycznymi tłumaczeniami zajmują się faktyczni eksperci z określonej dziedziny.

 • Jakość

  Wybieraj tylko lingwistów, których cechuje najwyższa jakość tłumaczeń.

 • Terminowość

  Pomijaj tłumaczy, którzy odsyłają tłumaczenia z opóźnieniem.

 • Cena

  Porównaj wyceny tłumaczy, którzy pozostali do wyboru, aby podjąć najlepszą decyzję.