Rodzaje użytkowników

Przydzielaj użytkownikom role odzwierciedlające ich obowiązki w procesie tłumaczenia i zarządzania procesem tłumaczenia.

Administrator

 • Tworzy i edytuje innych administratorów
 • Konfiguruje system XTM
 • Zarządza subskrypcją usługi XTM Cloud

Kierownik projektu

 • Tworzy i edytuje innych kierowników projektów
 • Tworzy i edytuje lingwistów
 • Tworzy klientów
 • Zarządza projektami

Ekspert terminologii

 • Tworzy terminologię
 • Importuje terminologię
 • Eksportuje terminologię

Lingwista

 • Tłumaczy teksty
 • Sprawdza tłumaczenie w kontekście
 • Ocenia jakość tłumaczeń

Ekspert pamięci tłumaczeniowej

 • Tworzy pamięć tłumaczeniową
 • Importuje pamięć tłumaczeniową
 • Eksportuje pamięć tłumaczeniową

Bezpośrednie zlecanie pracy dostawcom tłumaczeń

XTM niezawodnie łączy klientów i dostawców tłumaczeń. Nawiązując w systemie XTM relację zleceniodawca – zleceniobiorca, firmy mogą zlecać tłumaczenia dostawcom usług językowych. Klienci mogą śledzić postęp tłumaczenia, szacować jego koszty i pozostać w kontakcie ze zleceniobiorcą.

Zleceniodawca

 • Udostępniaj licencje podwykonawcom
 • Przypisuj zewnętrznych dostawców tłumaczeń
 • Monitoruj postęp tłumaczeń

Podwykonawca

 • Tłumacz przypisane zadania, nawet nie posiadając licencji
 • Określ wewnętrzny przepływ pracy tłumaczenia
 • Przypisuj pracę użytkownikom wewnętrznym lub zewnętrznym

Wyceny tłumaczeń na podstawie cenników usług

Korzystanie z cenników usług pozwala łatwo oszacować koszty tłumaczenia, zaplanować budżet i wybrać najkorzystniejszych cenowo dostawców usług językowych.

 • Kombinacje językowe

  Twórz odrębne cenniki usług dla każdej kombinacji językowej

  Kombinacje językowe
 • Stawka bazowa

  Określ stawkę bazową, która posłuży do wyliczenia stawki tłumaczenia za wszystkie rodzaje dopasowań

  Stawka bazowa
 • Etapy przepływu pracy

  Ustalaj osobne stawki dla każdego etapu tłumaczenia

  Etapy przepływu pracy