Release Notes

Aplikacja XTM na urządzenia mobilne 2.8

Strony wprowadzające– Aplikacja XTM na urządzenia mobilne posiada teraz nowy ekran powitalny prezentujący najważniejsze informacje i wprowadzone zmiany.

 

Dodaj klienta z aplikacji mobilnej– Od teraz możliwe jest dodawanie klienta z pomocą Aplikacji XTM na urządzenia mobilne działającej na systemach iOS i Android.