Release Notes

Bridge

Wersja 12.7 April 12, 2021

XTM Cloud min. version: 12.7

  • Z pomocą XTM Bridge możliwe jest teraz przypisanie Kierownika Projektu podczas tworzenia projektu.

Wersja 11.1 April 15, 2018

XTM Cloud min. version: 11.1

  • XTM Bridge oferuje teraz możliwość przesyłu przetłumaczonych plików do folderów docelowych po ukończeniu każdego zadania, kiedy wszystkie zadania w danym języku zostały ukończone, lub kiedy cały projekt został ukończony.

Wersja 11 March 4, 2018

XTM Cloud min. version: 11

  • Udoskonalono XTM Bridge w taki sposób, aby przechowywał kopie plików źródłowych w archiwum, umożliwiał mapowanie języków w XTM z systemami zewnętrznymi oraz określał języki źródłowe i docelowe klientów.

Wersja 10.6 November 5, 2017

XTM Cloud min. version: 10.6

  • XTM Bridge może teraz wspierać wielu klientów.

Wersja 10 October 23, 2016

XTM Cloud min. version: 10

  • Udoskonalono funkcjonalność XTM Bridge.