Release Notes

Kontent by Kentico

1.0.0 August 27, 2021

XTM Cloud min. version: 12.8

  • Dostępna jest nowa integracja z Kontent by Kentico, Systemem Zarządzania Treścią bez możliwości prezentacji zawartości (headless CMS)