Release Notes

Portal XTM wersja 22.1

  • Użytkownicy Portalu XTM mają teraz możliwość skonfigurowania ustawień strefy czasowej. Daty i znaczniki czasu w projekcie są teraz spójniejsze zarówno w interfejsie użytkownika, jak i w powiadomieniach e-mail.
  • Administratorzy Portalu XTM mogą teraz dostosować stronę logowania użytkownika tak, aby opcja logowania SSO była wyświetlana powyżej standardowej opcji logowania do Portalu. Dodatkowo będzie można zdefiniować niestandardowy komunikat logowania SSO i tekst przycisku.
  • Proces pobierania plików źródłowych z Portalu XTM został udoskonalony w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dokładności, ponieważ najbardziej aktualne pliki są teraz pobierane bezpośrednio z XTM Cloud.