Release Notes

Sitecore

Wersja 2.9 February 25, 2022

XTM Cloud min. version: 12.9

 • Przy użyciu odpowiednich szablonów filtrów XTM Cloud, dzięki XTM Connect – Sitecore metadane tekstu źródłowego takie jak nazwa elementu, nazwa pola oraz podgląd bazy URL można teraz wyświetlić jako metadane w przepływie pracy XTM Cloud oraz w widoku zadań .
 • Importowanie przetłumaczonych plików działa teraz w sposób bardziej niezawodny. Zwłaszcza wtedy, kiedy wielu użytkowników importuje elementy jednocześnie. Przetłumaczone pliki są obecnie przechowywane w odpowiednich podfolderach projektów pod adresem XtmDataTranslatedFiles{projectId}
 • Przycisk Dokumentacja w Interfejsie użytkownika XTM Connect – Sitecore przekieruje teraz użytkowników do nowej strony internetowej Pomoc

Wersja 2.8 December 7, 2021

XTM Cloud min. version: 12.9

 • XTM Connect – Sitecore teraz zawiera jeszcze bardziej przyjazny dla użytkownika formularz Podglądu Postępu Tłumaczenia, zawierający:
  • zbiorcze opracowanie: kasowanie, anulowanie, wysyłanie lub import wielu elementów podczas jednej operacji
  • postęp prac podawany procentowo dla zadania, języka oraz projektu
 • Dzięki XTM Connect – Sitecore, użytkownicy mogą teraz korzystać ze wszystkich operacji wspieranych przez statusy przepływu pracy Sitecore.

Wersja 2.7 July 16, 2021

XTM Cloud min. version: 12.8

 • Ulepszono import tłumaczeń w XTM Connect – Sitecore. Użytkownicy mają teraz możliwość importu przetłumaczonych w XTM zadań, nawet zanim przetłumaczony zostanie cały projekt.
 • Przeprojektowano widok listy projektów w interfejsie użytkownika w XTM Connect – Sitecore.

Wersja 2.6 June 17, 2021

XTM Cloud min. version: 12.7

 • XTM Connect – Sitecore dysponuje teraz bardziej intuicyjnym interfejsem użytkownika o zupełnie nowym wyglądzie

Wersja 2.5 December 13, 2020

XTM Cloud min. version: 12.6

 • Nazwa użytkowników Sitecore, którzy przesyłają treści do tłumaczenia mogą być wyświetlane w XTM jako «Requester».
 • Istnieje teraz opcja konfigurowania stanów przepływu pracy w Sitecore. Importowane elementy docelowe mogą być wyświetlane z innym stanem niż elementy źródłowe wysyłane do tłumaczenia.

Wersja 2.4 December 13, 2020

XTM Cloud min. version: 12.6

 • XTM obsługuje teraz Sitecore w wersji 10.0.

Wersja 2.3 April 5, 2020

XTM Cloud min. version: 12.3

 • Wtyczka Sitecore została ulepszona poprzez wykorzystanie asynchronicznej komunikacji do przesyłania i pobierania treści.

Wersja 2.2 January 19, 2020

XTM Cloud min. version: 12.2

 • W XTM Connect – Sitecore istnieje teraz możliwość anulowania pojedynczych języków w ramach projektu tłumaczeniowego przesłanego do XTM.

Wersja 1.1.0 December 19, 2016

XTM Cloud min. version: 10.1

 • Wtyczka dla systemu Sitecore została udoskonalona w taki sposób, aby umożliwiać używanie Edytora Wizualnego XTM.

Wersja 1.0.0 October 23, 2016

XTM Cloud min. version: 10

 • Dostępna jest niezależna wtyczka XTM dla systemu Sitecore.