Release Notes

XTM Cloud wersja 13.0

Ogólne

 • Administratorzy XTM Cloud mogą teraz konfigurować szablony filtrów dla plików PowerPoint.
 • Ulepszono obliczanie odległości edycji, aby zapewnić dokładniejsze wyniki w językach chińskim, japońskim i tajskim.
 • Importowanie danych użytkowników spoza XTM Cloud jest teraz znacznie bardziej efektywne, ponieważ szablon importu użytkowników w programie Excel został rozszerzony w taki sposób, aby obejmował wszystkie opcje dostępne w interfejsie w obszarze edytora użytkowników.
 • Administratorzy mogą teraz włączać lub wyłączać funkcję Ważona Liczba Słów na poziomie konfiguracji systemu w XTM Cloud.

Zarządzanie projektami

 • W Edytorze projektu pojawiło się nowe pole o nazwie „Status faktury”, które zapewnia kierownikom projektów lepszą kontrolę nad finansowymi aspektami projektów pochodzących z XTM Portal.
 • Wyskakujące okno filtra użytkowników zostało przeprojektowane w celu poprawy komfortu użytkowania.

Przetwarzanie pliku

 • Generowanie plików docelowych programu Adobe Illustrator przebiega teraz znacznie sprawniej, ponieważ proces sprawdzania poprawności w tle może teraz akceptować inną kolejność znaczników tekstu.
 • Administratorzy XTM Cloud mogą teraz definiować zaawansowane opcje mapowania statusu dla plików XLIFF projektu używanych w edytorze offline.

XTM API

 • Istnieją nowe metody REST API umożliwiające czynności:
  • Usuń klientów
  • Edytuj klientów
  • Uzyskaj dane klienta.
 • Metoda REST API służąca do generowania pliku Pamięci tłumaczeniowej została rozszerzona o opcję jednoczesnego uwzględniania zarówno zatwierdzonych, jak i niezatwierdzonych jednostek Pamięci tłumaczeniowej.
 • Metoda API REST została ulepszona, aby umożliwić obsługę tłumaczenia pośredniego. Metoda uzyskiwania projektów i szablonów projektów zawiera teraz w odpowiedzi informacje o tłumaczeniu pośrednim. Metoda tworzenia projektów wspiera teraz także opcję uwzględniania przepływu pracy związanego z tłumaczeniem pośrednim.

XTM Workbench

 • Poprawiono komfort użytkowników programu XTM Workbench podczas interakcji z wyskakującym okienkiem, w którym wyświetlane są sugestie pisowni. Możliwe jest również wyświetlanie sugestii pisowni za pomocą nowego niestandardowego skrótu.
 • Użytkownicy XTM Workbench mogą teraz odróżnić komentarze użytkowników od komentarzy generowanych automatycznie dzięki nowym, dedykowanym ikonom.
 • Dostępna w dokowanym panelu opcja edycji wpisu do Pamięci tłumaczeniowej za pomocą segmentu docelowego została przeprojektowana w celu poprawy jej funkcjonalności.

NLP

 • Algorytm Weighted Token Levenshtein oparty na NLP, służący do obliczania metryk, został udoskonalony w celu uwzględnienia segmentów różniących się jedynie nazwami własnymi.
 • Algorytm Weighted Token Levenshtein oparty na NLP, służący do obliczania metryk, został udoskonalony w taki sposób, aby dostarczyć nawet do 25% więcej dopasowań z Pamięci tłumaczeniowej do segmentów różniących się jedynie kolejnością występowania wyrazów.
 • Automatyczne umieszczanie znaczników tekstu w XTM Workbench zostało udoskonalone i obecnie wykorzystuje najnowsze osiągnięcia XTM NLP w zakresie dogłębnej analizy tłumaczeń z wykorzystaniem MFTA (Multi-Faceted Translation Analysis)

Zarządzanie Pamięcią Tłumaczeniową

 • Administratorzy XTM Cloud mogą teraz definiować ustawienia nadpisywania Pamięci tłumaczeniowej, które są specyficzne dla segmentów z ID segmentu.