Release Notes

XTM Cloud 12.5

Ogólne

 • Lingwiści i użytkownicy z ograniczoną rolą Kierownica projektu (PM) mogą być teraz definiowani automatycznie przez SSO.

XTM Workbench

 • W XTM Workbench jest teraz dostępna nowa kontrola QA. Generuje ona komunikat, jeśli tłumaczenie dopasowania przybliżonego zostało wklejone do segmentu docelowego w niezmienionej formie.
 • W XTM Workbench pojawiła się nowa funkcjonalność: automatyczna propagacja może teraz zostać użyta tylko do wyfiltrowanych powtórzonych segmentów.
 • Lingwiści pracujący w XTM Workbench mogą teraz z łatwością kopiować ID segmentu za pomocą jednego kliknięcia. Można także ukryć ID segmentów wciąż mogąc korzystać z opcji wyszukiwania i filtrowania po ID.
 • Panel dokowany XTM Workbench został przebudowany, aby optymalnie służyć użytkownikom końcowym. Zakładka może zostać teraz otwarta w nowym oknie przeglądarki.
 • Użytkownicy XTM Workbench mogą teraz zdecydować, gdzie chcą korzystać z wyszukiwania konkordancji: jedynie w zatwierdzonych pozycjach z pamięci tłumaczeniowej lub we wszystkich pozycjach dostępnych w pamięci tłumaczeniowej.
 • Pełne metryki są teraz dostępne z poziomu XTM Workbench.

Kierownik projektu (PM)

 • XTM wspiera teraz wybrane języki afrykańskie: Bemba, Changana, Luo i Kasena; języki używane w północno-wschodnich Indiach: Manipuri i Nagamese; oraz rdzenne jezyki Ameryk: Kaingang i Nheengatu.
 • Od teraz możliwy jest zbiorowy import użytkowników z pliku Excel z przypisaną do nich informacją o krokach w obiegu dokumentów.
 • Cenniki usług XTM wspierają obecnie wpisy cen z czterema miejscami po przecinku.
 • Zleceniodawcy mogą teraz zdecydować, czy LSP zobaczą nazwisko kierownika projektu (PM) przypisanego do ich projektu.
 • Ustawienia cenników usług w zakresie opłat minimalnych zostały ulepszone. Można teraz zdefiniować opłatę minimalną na poziomie projektu, języka i zadania.
 • Obsługa obiegu dokumentów dla projektów rozliczanych na podstawie stawki godzinowej jest teraz łatwiejsza. Można teraz zdefiniować szacunkowy czas poświęcony na zadanie oraz skopiować go do wszystkich plików na poziomie języka.

Przetwarzanie pliku

 • Parser HTML został ulepszony, aby dokładniej przetwarzał znaczniki tekstu w XTM.
 • XTM jest teraz w stanie dokładnie przetwarzać pliki .po zawierające słowa w liczbie mnogiej w różnych językach.

XTM API

 • Nowa metoda REST API umożliwia użytkownikom wysyłanie zamówień lingwistom i twórcy zamówień przez e-mail.
 • Znaczniki projektu mogą teraz zostać zdefiniowane dla pliku źródłowego podczas tworzenia projektów i aktualizacji plików źródłowych z wykorzystaniem REST API.
 • REST API zostało ulepszone, aby umożliwić tworzenie i aktualizację projektów z regionalnymi plikami źródłowymi.
 • Korzystając z nowej metody REST API możesz teraz przeanalizować ponownie projekt podczas przesyłania nowych plików oraz w każdym momencie procesu obiegu dokumentów.
 • Integracja TAUS DQF oferuje obecnie dodatkowe API typu „tylko metadane”, które pozwala użytkownikom końcowym pracować z analizami DQF bez wysyłania treści tłumaczenia do TAUS. Rodzaj danych, które mają zostać wysłane do TAUS, może zostać wybrany z poziomu systemu, klienta, wzorca projektu i projektu.
 • Istnieje teraz nowa metoda XTM REST API aktywująca i archiwizująca projekt.

 XTM Connect

 • XTM ma teraz nową integrację z Crownpeak, platformą doświadczeń cyfrowych (DXP).
 • XTM Drupal – Connect wspiera teraz Drupal 9.
 • Nowa wtyczka, XTM Connect – Contentful, została stworzona w celu wspierania prostego i szybkiego obiegu dokumentów tłumaczeniowych pomiędzy XTM Cloud a platformą do zarządzania treścią Contentful.
 • Komunikacja pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w projekt została ulepszona dzięki nowej integracji ze Slack. Instrukcje i zapytania mogą być teraz opracowywane szybciej i w lepiej zorganizowany sposób niż do tej pory.

Narzędzia zintegrowane z systemem XTM

 • XTM oferuje obecnie opcję aktywacji i konfiguracji połączenia z własnym silnikiem MT.

NLP

 • Przy użyciu Inter-Language Vector Space, firmowej technologii mapującej związki wyrazowe pomiędzy językami, ulepszone zostały funkcjonalności lingwistyczne Sztucznej Inteligencji XTM takie jak funkcja dopasuj, narzędzie wyodrębniania dwujęzycznej terminologii oraz automatyczne wstawianie znaczników tekstu, aby umożliwić wspieranie dodatkowych 10 języków Indii: asamskiego, bengalskiego, gudżarackiego, hindi, kannada, malajalam, marathi, nepalskiego, pendżabskiego oraz sindhi.
 • Sterowane przez Sztuczną Inteligencję narzędzie wyodrębniania dwujęzycznej terminologii zostało jeszcze bardziej udoskonalone. Narzędzie wyodrębniania jest teraz w stanie zidentyfikować i usunąć ogólnikowe słowa z wygenerowanego słownika w oparciu o kryteria minimalnej częstotliwości oraz iloczyn częstotliwości wyrażenia oraz odwrotnej częstotliwości w dokumentach (TF-IDF).

Zarządzanie Pamięcią Tłumaczeniową

 • Został wprowadzony nowy etap obiegu dokumentów w projekcie, aby w przypadku dopasowań ICE oraz dopasowań dokładnych z Pamięci Tłumaczeniowej zredukować statusy XLIFF:doc „Sprawdzony” oraz „Zatwierdzony” do „Przetłumaczone”.