Release Notes

XTM Cloud 12.6

Ogólne 

 • Użytkownicy z uprawnieniami administratotra mogą teraz eksportować listę aktualnych użytkowników i klientów do pliku Excela bezpośrednio poprzez interfejs użytkowniaka.

Kierownik projektu (PM)

 • Powstała nowa opcja wyszukiwania zaawansowanego dla project managerów pozwalająca znajdować projekty na podstawie pełnej lub częściowej nazwy pliku.
 • XTM obsługuje teraz kalkulację odległości edycyjnej tłumaczenia maszynowego w oparciu o algorytm CharacTER. Jest to metoda kalkulacji na podstawie znaków poprzez obliczenie ilorazu liczby edycji w segmencie docelowym i całkowitej liczby znaków w danym segmencie.
 • Podczas tworzenia projektu możliwe jest teraz automatyczne grupowanie plików przez interfejs użytkownika oraz API według struktury DITA, rozszerzeń plików, liczby plików lub liczby grup.

Przetwarzanie pliku 

 • Dostępny jest nowy filtr plików do przetwarzania plików Sketch
 • XTM obsługuje teraz pliki Microsoft Visio w formacie .vsdx

XTM API

 • Funkcja callback w API została rozszerzona o mechanizm awaryjny, który powtarza przesyłanie wywołań zwrotnych do węzła końcowego, jeśli jest on niedostępny.
 • Istnieją nowe metody REST AP pozwalające na
  • Kasowanie plików źródłowych z istniejących projektów
  • Tworzenie projektów z różnym workflow i językami docelowymi dla danych plików źródłowych
  • Zmiana workflow na poziomie zadania
  • Generowanie zagregowanego rozszerzonego raportu w Excelu z uwzględnieniem wszystkich języków w projekcie

XTM Workbench

 • XTM Workbench na zadokowanym panelu zawiera teraz zakładkę ’pytania i odpowiedzi’, dzięki czemu poprawiono przejrzystość i zoptymalizowano korektę błędów.
 • Tłumacze mogą teraz łatwo rozróżniać duplikaty projektów i plików w obrębie zadokowanego panelu.
 • Tłumacze mogą posługiwać się nowymi znakami Unicode w XTM Workbench:
  • Przestrzen bez przerwy
  • Zero Width Non-Joiner
  • Zero Width Joiner
  • Znak zastepujący obiekt
  • Nie łamiący się myślik
  • Miękki dywiz

XTM Connect

 • Zintegrowano program z narzędziem Figma służącym do projektowania interfejsu we współpracy.
 • XTM Connect – GIT:
  •  Można teraz tworzyć porcje bezpośrednio za pomocą interfejsu użytkownika XTM.
 • XTM Connect – Sitecore
  • XTM obsługuje teraz Sitecore w wersji 10.0.
  • Wybór elementów i podelementów przesyłanych do tłumaczenia jest teraz bardziej elastyczny: użytkownicy mogą przeglądać wszystkie elementy złożonych stron internetowych i decydować, które z nich mają zostać przesłane do tłumaczenia.
  • Nazwa użytkowników Sitecore, którzy przesyłają treści do tłumaczenia mogą być wyświetlane w XTM jako «Requester».
  • Nowa opcja konfigurowania stanów workflow w Sitecore. importowane elementy docelowe mogą być wyświetlane z innym stanem niż elementy źródłowe wysyłane do tłumaczenia.
 • XTM Connect – AEM: tworzenie projektów i przesyłanie ich do tłumaczenia jest teraz szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek
  • Użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą teraz skonfigurować wybrany serwer proxy do łączenia się z XTM.
  • Wszystkie pliki projektu można przesłać z AEM do XTM za jednym razem.

NLP

 • Poprawiono obsługę tagów inline w równoległych segmentach: identyfikatory tagów inline w segmentach źródłowych są takie same jak identyfikatory w segmentach docelowych.
 • Funkcja Ekstrakcji Terminologii Dwujęzycznej automatycznie odrzuca terminy, które już znajdują się w terminologii Klienta, dzięki czemu dedykowany słownik dwujęzyczny jest jeszcze bardziej dopracowany.

Zarządzanie Pamięcią Tłumaczeniową

 • Tagi pamięci tłumaczeniowej można teraz dowolnie przyporządkowywać do odrębnych plików źródłowych podczas tworzenia projektu, aktualizacji plików źródłowych oraz w ramach projektów ciągłych.