Release Notes

XTM Cloud 12.7

Ogólne 

 • Użytkownicy mogą teraz konfigurować szablony analiz bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika dzięki nowym szablonom filtrów dla:
  • plików Excel
  • wielojęzycznych plików Excel

Kierownik projektu (PM)

 • Logika obiegu dokumentów w projektach ciągłych i powtórnych analizach projektu została udoskonalona. Przydzielanie lingwistów i poszczególne kroki są teraz spójniejsze.
 • Kierownicy projektu mają teraz łatwiejszy dostęp do informacji o aktualizacji pliku źródłowego lub zmianie terminu zakończenia bezpośrednio z poziomu listy projektów oraz poprzez Wyszukiwanie zaawansowane.
 • Kierownicy projektu mają teraz dostęp do użytecznych informacji o wydajności tłumaczenia maszynowego dzięki nowym raportom odległości edycji.
 • Minimalne i maksymalne terminy zakończenia są teraz wyświetlane na liście projektów także dla poszczególnych kroków obiegu dokumentów

XTM API

 • Można teraz zdefiniować prawa do terminologii dla określonego wakatu lingwistycznego  XTM Workbench poprzez link z pomocą REST API.
 • Istnieje teraz możliwość klonowania projektów poprzez REST API.
 • Metoda REST API służąca uzyskiwaniu projektów została ulepszona o opcję filtrowania projektów po własnych polach oraz ich statusach.
 • Podczas dodawania pliku źródłowego przez REST API jest teraz możliwe zdefiniowanie własnych metadanych, które będą wyświetlone w edytorze Obiegu Dokumentów oraz w widoku Zadań.
 • Istnieje teraz możliwość tworzenia szablonów projektów z wykorzystaniem nowej metody REST API.
 • Metoda REST API na wyszukiwanie  szablonów projektów została rozbudowana. Zawiera obecnie opcję wyszukiwania szablonów projektów w oparciu o własne pola.
 • Metoda kosztowa REST API została udoskonalona, aby zwracała informacje o dodatkowych kosztach, takich jak opłata za zarządzanie lub stałe ceny.

XTM Workbench

 • Kierownicy projektu i administratorzy mogą teraz zdecydować o zablokowaniu określonych profili filtrów w XTM Workbench.
 • Opcja „Ukryj powtórzenia segmentów” została rozszerzona i obejmuje obecnie powtórzenie tego samego segmentu w różnych plikach. Powtórzone segmenty mogą zostać ukryte w XTM Workbench i rozpowszechnione w tle na wszystkie kolejne powtórzenia.
 • Interwały czasowe, w jakich aktualizowane są dopasowania do Pamięci Tłumaczeniowej są konfigurowalne z poziomu serwera/klienta.
 • Profile QA w XTM są teraz o wiele bardziej elastyczne. Istnieje możliwość zdefiniowania własnej kontroli QA w oparciu o wzorce wyrażeń regularnych.
 • Tłumaczenie napisów do filmów video w XTM Workbench jest teraz bardziej wydajne. Istnieje teraz możliwość wizualizacji napisów źródłowych i docelowych w kontekście w odtwarzaczu video w trybie wizualnym XTM.
 • XTM wspiera wyrażenie regularne w opcji „Znajdź i Zamień” w XTM Workbench.
 • Sposób prezentacji terminów nieprzetłumaczonych lub odrzuconych w XTM Workbench został udoskonalony w celu polepszenia wygody użytkowania.
 • Wybór dat w XTM Workbench został przebudowany, aby polepszyć wygodę użytkowania.

NLP

 • Istnieje teraz możliwość przeprowadzenia Ekstrakcji Terminologii Dwujęzycznej przez wczytanie dwujęzycznego pliku w formacie XLIFF albo TMX podczas importu Pamięci Tłumaczeniowej.
 • Proces dopasowania został udoskonalony dzięki ulepszeniom wprowadzonym do Inter-Language Vector Space.
 • Wynik dopasowania został ulepszony dzięki lepszemu zastosowaniu zasobów lingwistycznych.
 • Wprowadzono zupełnie nowe stop listy dla szerokiej gamy języków, w tym angielskiego, niemieckiego, francuskiego, chińskiego, japońskiego, rosyjskiego, polskiego i wielu innych. Udoskonali to funkcjonalności XTM Cloud bazujące na NLP.
 • Mechanizmy funkcji Dopasuj oraz automatycznego wstawiania znaczników zostały przygotowane do pracy w przypadkach, kiedy język źródłowy jest taki sam, jak docelowy. Znajduje to zastosowanie zwłaszcza w projektach z różnymi wariantami języka.
 • Narzędzie podziału wyrazów złożonych wykorzystywane w języku niemieckim, holenderskim, duńskim oraz afrikaans zostało znacznie ulepszone i wprowadzone zostały nowe zasoby językowe. Ten wewnętrzny mechanizm wykorzystywany jest przez funkcję Dopasuj, mechanizm automatycznego wstawiania znaczników oraz narzędzie wyodrębniania dwujęzycznej terminologii.
 • Obsługa znaczników tekstu w funkcji Dopasuj została udoskonalona.
 • Wprowadzony został zupełnie nowy mechanizm rozpoznania znaków interpunkcyjnych  we wszystkich skryptach uwzględnionych w standardzie Unicode. Udoskonali to znacząco funkcję Dopasuj, mechanizm automatycznego wstawiania znaczników oraz narzędzie wyodrębniania dwujęzycznej terminologii.
 • Język ruanda-rundi został dodany do funkcji Dopasuj.

Zarządzanie Pamięcią Tłumaczeniową

 • Istnieje obecnie możliwość konfiguracji języka holenderskiego (Holandia) i holenderskiego (Belgia) jako wariantów językowych w dopasowaniu Pamięci Tłumaczeniowej.