Release Notes

XTM Cloud 12.8

Ogólne

 • Udoskonalono interfejs użytkownika oraz działanie szablonów filtrów. Użytkownicy mogą teraz konfigurować także zmienne niestandardowe.
 • Do XTM dodano nowy język malajski (jawi).

Zarządzanie projektami

 • Administratorzy mogą teraz wybrać nową metodę kalkulacji metryk dla zoptymalizowania wyników uzyskanych z Pamięci tłumaczeniowej.
 • Rozszerzono możliwości eksportu plików PDF. Można teraz dodać kolumnę retranslacji do tabeli rozszerzonej.
 • Nowa sekcja „Zarządzanie projektem” obejmuje zarządzanie przepływem pracy wielu projektów jednocześnie i zawiera:
  • ustawianie początku i końca przepływu pracy oraz terminu zakończenia prac
  • definiowanie nowych terminów zakończenia prac i nadpisywanie już istniejących
  • przypisywanie Kierowników projektu
 • Nowa ikonka informuje Kierowników projektu, że plik docelowy nie może zostać wygenerowany.

XTM API

 • Nowa metoda REST API pozwala pobierać plik(i) źródłowe w projekcie.
 • Dzięki nowej metodzie API jest teraz możliwe usuwanie języka docelowego.
 • XTM REST API umożliwia zdefiniowanie dodatkowych zabezpieczeń dla zwrotnych notyfikacji przesyłanych z XTM do innych systemów per integracja.
 • Kombinacje językowe przypisane do konkretnego klienta można teraz uzyskać z pomocą nowej metody REST API.
 • Pliki z metrykami dotyczącymi określonego zadania lub całego projektu mogą być pobierane przez REST API.

XTM Workbench

 • Do kontroli QA została dodana całkiem nowa funkcjonalność sprawdzania poprawności gramatycznej.
 • Tłumaczenie w trybie wizualnym w kontekście jest teraz dostępne również dla plików MS Word i PDF.
 • XTM obsługuje teraz warianty językowe wspierane przez silnik terminologii TermWeb.
 • Poprawiono widoczność terminów w tekście w XTM Workbench poprzez oznaczenie ich pogrubioną, niebieską czcionką.

NLP

 • XTM obsługuje teraz emotikony Unicode w wyodrębnianiu dwujęzycznej terminologii oraz funkcji Dopasuj.
 • Narzędzie wyodrębniania dwujęzycznej terminologii zostało ulepszone i zawiera obecnie:
  • W miarę możliwości, sprowadzanie terminu do formy słownikowej w mianowniku
  • Eliminację nieprawidłowych proponowanych terminów
  • Poprawiono obsługę rzeczowników złożonych w języku holenderskim, niemieckim, duńskim i szwedzkim.

Tłumaczenie maszynowe (MT)

 • Tłumaczenie maszynowe Systran może być dynamicznie udoskonalane przez najlepsze dopasowania przybliżone pochodzące z pamięci tłumaczeniowej.
 • Do XTM został dodany szeroki wachlarz języków dostępnych w silniku tłumaczenia maszynowego DeepL. Do danych języków należą czeski, bułgarski, duński, grecki, estoński, fiński, węgierski, litewski, łotewski, rumuński, słowacki, słoweński oraz szwedzki.

 Zarządzanie Pamięcią Tłumaczeniową

 • Użytkownicy mogą teraz zdecydować się na zachowanie wiodących i końcowych znaków niedrukowalnych podczas importu pliku z pamięci tłumaczeniowej w Zarządzaniu Pamięcią Tłumaczeniową.