Release Notes

XTM Cloud 12.9

Ogólne

 • Ogólna architektura systemu XTM Cloud została ulepszona po to, aby zapewnić większą wydajność. Podczas logowania do XTM Cloud użytkownicy zauważą nowy login URL.
 • Możliwość ustawienia szablonów filtrów w plikach MS Word (docx) pozwala teraz skrócić proces tłumaczeniowy i zredukować koszty.

Zarządzanie projektami

 • Kierownicy projektu mogą teraz wyłączyć opcję kończenia zadań, jeśli nie wszystkie segmenty zostały ukończone.
 • Minimalny/maksymalny termin zakończenia wyświetlony na stronie Listy projektów nie jest już oparty o terminy zakończenia projektu.
 • Do XTM Cloud zostały dodane następujące języki:
  • krio
  • hindi (alfabet łaciński)
  • hausa (alfabet łaciński)
  • herero
  • njandża
  • orukiga
  • nyoro
  • owambo
  • mixtekański mixtec
  • hausa zapis arabski (RTL)
  • hindi – (alfabet łaciński)
  • wenda
  • inari
  • skolt
  • ga
  • francuski (Algieria)
 • Można teraz tak skonfigurować automatyczne etapy przepływu pracy, aby w polu metadanych „Zmodyfikowany przez” określonego segmentu Pamięci Tłumaczeniowej nie pozostawał wpis „SYSTEM”.
 • Kierownicy projektu mają teraz możliwość przypisania domyślnego lingwisty do każdego etapu w projekcie.
 • Kierownicy projektu mają teraz możliwość bardziej elastycznego filtrowania projektów dzięki nowej rozwijalnej liście statusów przepływu pracy z możliwością wielokrotnego wyboru w Zaawansowanym wyszukiwaniu projektów.
 • Kierownicy projektu mogą teraz łatwo rozpoznać, które języki mają status „zakończono”/„nie zakończono” w nowej sekcji Zarządzanie projektami

XTM API

 • Można teraz wyszukać projekty po nazwie projektu. Można teraz zdecydować, czy projekt powinien zostać utworzony, czy też nie, jeśli istnieje już projekt o tej samej nazwie.
 • Można teraz odzyskać ID wewnętrznych projektów z projektów przypisanych do LSP.
 • Dodano nową metodę REST API służącą definiowaniu i zmianie terminów zakończenia etapów przepływu pracy.
 • Ulepszono kalkulację statystyk, a kategoria miary odległości edycji może zostać zwrócona przez REST API zbiorczo na poziomie zadania.

XTM Workbench

 • Aby ulepszyć ogólną wygodę użytkowania, podpowiedzi w XTM Workbench zawierają teraz informacje o dostępnych skrótach.
 • Aby umożliwić szybszą i wygodniejszą nawigację w XTM Workbench, dodane zostały nowe skróty.

NLP

 • Wyodrębnienie jednojęzycznej terminologii prezentuje obecnie najbardziej przydatne terminy na górze listy.
 • Do XTM Cloud dodano nowe słowniki dla ponad 70 kombinacji językowych.
 • Funkcja anonimizacji wykorzystuje teraz ulepszoną tokenizację NLP.
 • Ignorując terminy pochodzące z terminologii klienta, funkcja wyodrębniania dwujęzycznej terminologii jest teraz dokładniejsza, jeśli termin pojawia się w odmienionej formie w dokumencie źródłowym.

Tłumaczenie maszynowe (MT)

 • XTM Cloud uzyskał teraz integrację z SAP Translation Hub, usługą tłumaczenia maszynowego wprowadzoną przez SAP.
 • Wsparcie znaczników tekstu zostało wprowadzone dla projektów powiązanych z silnikiem tłumaczenia maszynowego SmartMATE MT.
 • Następujące języki, wspierane przez tłumaczenie maszynowe Google MT, mogą teraz być przetwarzane w XTM:
  • turkmeński (turkijski turkmeński lub turecki turkmeński)
  • ruanda-rundi
  • tatarski
  • ujgurski
  • orija
 • Integracja z silnikiem tłumaczenia maszynowego DeepL została zaktualizowana, aby umożliwić wsparcie języka duńskiego jako języka docelowego.