Release Notes

XTM Cloud v12.2

XTM Engine

 • Profile kar mogą być teraz tworzone dla pamięci tłumaczeniowych w oparciu o ID segmentu.

XTM Workbench

 • Edytor wizualny XTM został zmodyfikowany i wprowadzony do edytora XTM Workbench, znacząco poprawiając jego funkcjonalność. Od teraz opcja dostępna jest w interfejsie użytkownika jako „Tryb wizualny”.
 • Nowa zakładka LQA w panelu dokowanym umożliwia użytkownikom wgląd w błędy LQA i rozwiązywanie ich.
 • W panelu dokowanym edytora XTM Workbench dostępne jest rozwijane menu optymalizujące proces filtrowania komentarzy.
 • W XTM Workbench można generować interaktywne i klikalne podglądy HTML plików MS Word.
 • W XTM Workbench można generować interaktywne podglądy PDF plików InDesign.

Kierownik projektu

 • W XTM dostępny jest nowy użytkownik – Zamawiający, który może tworzyć projekty bezpośrednio w XTM i zatwierdzać ich koszty.

Integracje silników tłumaczenia maszynowego

 • Integracja z BeGLobal MT umożliwia korzystanie ze słowników i wybranie jednego z nich dla poszczególnych kombinacji językowych.
 • XTM oferuje pełne wsparcie usługi Google AutoML.

XTM Connect

 • W XTM Connect – GIT dostępna jest Zaawansowana wyszukiwarka, umożliwiająca wyszukiwanie poszczególnych słów i wyrażeń w repozytorium GIT i plikach z gotowym tłumaczeniem.
 • XTM Connect – WordPress wspiera WPML w wer. 4.3.2, w tym edytor Gutenberga, dzięki czemu proces tłumaczenia może przebiegać bezproblemowo.
 • XTM Connect AEM wspiera AEM w wer. 6.4 and 6.5 w Trybie wizualnym edytora XTM Workbench.
 • Zwiększono funkcjonalność integracji z XTM Connect Google Sheets.
 • Dostępna jest nowa integracja z Microsoft Excel 365 and Microsoft Excel Online.

XTM API

 • Zwiększono bezpieczeństwo metody autentykacji XTM REST API.
 • Dostępne są nowe metody API w zakresie:
  • aktualizacji niestandardowych pól projektu,
  • wspierania tłumaczenia offline,
  • otrzymywania informacji o szablonach projektu,
  • filtrowania plików TMX według daty ich ostatniej modyfikacji i eksportowania ich z Pamięci tłumaczeniowej.