Release Notes

XTM Cloud v12.4

NLP

 • Nowa wersja XTM oferuje funkcję inteligentnego eksportu terminologii dwujęzycznej w formacie Excel podczas dopasowywania tekstów paralelnych.

Zarządzanie projektami

 • Ulepszono sposób obliczania Metryk dla projektów ciągłych. Kierownicy projektów mogą teraz pobierać raporty w formacie Excel, zawierające historię wszystkich Metryk wygenerowanych w trakcie trwania projektu.
 • Metoda obliczania wyników LQA w XTM może obecnie uwzględniać liczbę słów w tekście źródłowym lub docelowym.

Przetwarzanie plików

 • Dzięki automatycznemu wykrywaniu nagłówków kolumn, XTM potrafi teraz inteligentnie przetwarzać wielojęzyczne pliki Excel o różnych strukturach w ramach jednego projektu.
 • XTM wspiera obecnie pakiety DITA o niestandardowych nazwach elementów głównych. Połączone pliki DITA są teraz wyświetlane w XTM Workbench zgodnie z hierarchią określoną na mapie DITA.

XTM API

 • Metody API REST zostały ulepszone, aby umożliwić użytkownikom wyszukiwanie informacji o zmianach wprowadzanych w projektach w określonym przedziale czasowym.
 • Interfejs API REST oferuje teraz metodę uzyskiwania wartości ręcznego śledzenia czasu w odniesieniu do projektu, języka docelowego, pliku, kroku w procesie i pakietu.
 • Nowa metoda REST API umożliwia stosowanie, pobieranie i aktualizowanie istniejących grup etykiet TM oraz poszczególnych etykiet.
 • Dzięki metodzie getProjects użytkownicy mogą sortować projekty według kolumn i rosnącej/malejącej kolejności.
 • Terminy realizacji tłumaczenia pośredniego mogą być aktualizowane w projektach ciągłych za pośrednictwem REST API.

XTM Connect

 • Rozszerzenie WordPress umożliwia tłumaczenie postów i stron tworzonych za pomocą bloków treści wielokrotnego użycia.
 • Rozszerzenie WordPress z łatwością obsługuje teraz pliki z niestandardowymi typami postów.
 • XTM Connect – Kentico wspiera Kentico w wersji 12.0.
 • Rozszerzenie XTM Marketo zostało ulepszone. Może ono teraz wysyłać jednocześnie różne zasoby w ramach tego samego programu Marketo.

Integracje silników tłumaczenia maszynowego

 • Dzięki nowym ustawieniom globalnym możliwa jest konfiguracja dopasowań Systran MT, tak aby wyświetlały się one w XTM Workbench, po analizie projektu lub w obu sytuacjach.
 • Do listy silników tłumaczenia maszynowego dostępnych w XTM dodano Iconic MT.

Aplikacja XTM na urządzenia mobilne

 • Aplikacja XTM na urządzenia mobilne została napisana od nowa przy pomocy narzędzia Flutter, wspierającego iOS oraz Android.

XTM Workbench

 • Lokalni recenzenci i lingwiści mogą korzystać z nowego, uproszczonego widoku przestrzeni roboczej XTM Workbench. Opcje dostępne w XTM Workbench i zakładki panelu dokowanego mogą zostać ukryte z poziomu ustawień globalnych i użytkownika.
 • Panel dokowany XTM Workbench został zaprojektowany na nowo, aby zapewnić użytkownikom wyższy komfort pracy. W oknie ustawień użytkownika można teraz rozmieszczać zakładki według własnych preferencji i dostosować ich wymiary.
 • W XTM Workbench dostępny jest teraz nowy skrót, umożliwiający zmianę statusu segmentu na „Szkic”.
 • Aby zwiększyć produktywność i łatwość obsługi, XTM Workbench oferuje teraz możliwość tworzenia spersonalizowanych skrótów dla znaków specjalnych.

Pamięć tłumaczeniowa

 • Na poziomie ustawień systemowych i klienta możliwa jest konfiguracja opcji dotyczącej przechowywania w pamięci tłumaczeniowej segmentów o statusie „Odrzucony” (w formacie TIPP).

Ogólne

 • XTM wspiera języki: Bari, Shan, Nuer, Mon, Toposa, Acholi, Dinka. Językami tymi posługuje się ok. 8.5 milinów ludzi na całym świecie.
 • XTM wspiera język Rotuman, należący do rodziny języków Austronezyjskich.
 • Po włączeniu funkcji SSO w XTM, użytkownicy mogą teraz wybierać pomiędzy następującymi opcjami uwierzytelniania: tylko SSO lub jednocześnie SSO i XTM.

Portal XTM

 • Administratorzy Portalu XTM mogą edytować pliki css w panelu administracyjnym portalu – w nowej zakładce „Motyw niestandardowy” w edytorze Silverstripe.
 • Zakładka Opcje tłumaczenia dla standardowej strony składania zlecenia została przeprojektowana, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika.
 • Osoby zamawiające tłumaczenia w Portalu XTM mogą teraz używać szablonów projektów w celu wstępnego wypełniania Dziedzin, Pól niestandardowych i Par językowych.
 • Do strony z listą projektów dodano pasek wyszukiwania, aby przyśpieszyć wybór potrzebnych projektów.
 • Poprawione zostało pojedyncze logowanie SSO w Portalu XTM. Uwierzytelnianie SSO zostało skonfigurowane w taki sposób, aby Silverstripe akceptował i przekazywał dłuższe atrybuty.
 • Portal XTM oferuje teraz opcję inteligentnej nawigacji. Administratorzy Portalu XTM mogą teraz decydować o kolejności elementów w menu nawigacji i ukrywać mniej ważne z nich pod zakładką „Więcej”.
 • Pliki CSV zawierające listę Dziedzin można teraz dodawać do użytkowników stron Enterprise.
 • Portal XTM jest teraz responsywny i działa zarówno na komputerach stacjonarnych jak i na urządzeniach mobilnych.