Release Notes

XTM Cloud wersja 13.1

Ogólne

 • XTM Cloud wprowadził nowy moduł zarządzania zapytaniami umożliwiający lingwistom i kierownikom projektu zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi i zarządzenie pytaniami dotyczącymi projektów.
 • XTM Cloud obsługuje teraz następujące języki: bikolski, szylluk i pazande.

Zarządzanie projektami

 • Rozszerzono i ujednolicono wiele raportów dotyczących kosztów i metryk, aby uwzględnić informacje o segmentach nieprzetłumaczalnych:
 • Koszty i metryki projektu z podziałem na etapy
 • Koszty, metryki projektu oraz przypisani lingwiści z podziałem na etapy
 • Metryki, w tym pola niestandardowe
 • Koszty i metryki z podziałem na lingwistów
 • Metryki wstępne, przypisani lingwiści i koszty

XTM API

 • Metody REST API służące do aktualizacji projektów zostały rozszerzone o możliwość oznaczania segmentów w Workbench jako zablokowane na podstawie tych samych ustawień, które są dostępne w interfejsie użytkownika.
 • Wywołania zwrotne REST API mogą być teraz uwierzytelniane przy użyciu standardu OAuth2.

NLP

 • XTM Cloud jeszcze dokładniej identyfikuje teraz segmenty nieprzetłumaczalne.
 • XTM Workbench korzysta teraz z ulepszonej, opartej na NLP tokenizacji dla języka tajskiego. Powoduje to dokładniejsze wyświetlanie zmian wprowadzanych przez korektora.

Tłumaczenie maszynowe

 • Integracja z DeepL została rozszerzona w taki sposób, aby zapewnić wsparcie dla własnych słowników oraz parametru określenia stopnia formalności.