Release Notes

XTM Cloud wersja 13.2

Ogólne

 • Interfejs użytkownika w obszarze szablonów filtrów został zmieniony zgodnie z sugestiami klientów, aby poprawić komfort jego użytkowania.
 • Menu Pomoc i informacje zawiera teraz nową sekcję zwaną Akademia XTM (XTM Academy), zawierającą najnowsze Przewodniki dla nowych użytkowników (Getting started guides) oraz Automatyczny program do samodzielnego szkolenia (Automated self-guided training).
 • Systemowe ustawienie pozwalające dodawać kody językowe do nazw plików zostało udoskonalone w taki sposób, aby umożliwić dodawanie kodów językowych nie tylko do plików docelowych, ale także plików Edytora Offline MS Excel.
 • We wszystkich miejscach w interfejsie użytkownika XTM Cloud zmieniono angielską nazwę państwa Turcja z dotychczasowej „Turkey” na nową, zaaprobowaną przez społeczność międzynarodową nazwę „Türkiye”.
 • XTM Cloud wspiera teraz języki mam, walencki, aranejski, hindi (uproszczony) oraz buli (Ghana).

Zarządzanie projektami

 • Kierownicy projektu XTM Cloud skorzystają teraz z poprawy komfortu użytkowania podczas ponownej aktywacji oraz archiwizacji projektów.
 • Kierownicy projektu mają teraz możliwość skorzystania z opcji Zarządzanie projektami w celu przypisania lingwistów do wielu projektów także w sytuacji, kiedy przepływ pracy zawiera etap tłumaczenia pośredniego.

Przetwarzanie pliku

 • System XTM jest teraz w stanie przetwarzać pliki źródłowe w formacie AsciiDoc.
 • System XTM Cloud wspiera teraz pliki HTML z zagnieżdżonymi skryptami AMP.

Kontrola QA tłumaczenia

 • Istnieje teraz możliwość tworzenia profili kontroli QA dla języka holenderskiego.
 • Ulepszono kontrolę QA dla języków chińskiego i arabskiego.

XTM API

 • Podczas tworzenia jednego lub kilku projektów przez REST API można teraz zdefiniować dziedzinę projektu.
 • Podczas tworzenia projektów przez REST API można teraz określić Kierownika projektu wykorzystując do tego parametr projectManagerId.
 • Istnieje nowa metoda REST API pozwalająca na aktualizację języka docelowego określonego pliku źródłowego poprzez wykorzystanie nazwy projektu jako parametru.
 • Metoda REST API pozwalająca na zdobycie statystyk na podstawie określonych kryteriów została teraz dopracowana w taki sposób, żeby w odpowiedzi zawierać ID użytkownika, nazwę użytkownika oraz typ użytkownika.
 • Parametr taskManageType w /projects/{projectId}/links/editor nie ma już domyślnej wartości „DISABLED”, a odnosi się do ustawień globalnych na określonej instancji XTM Cloud (Ustawienia > Tłumaczenie > Przepływ pracy i dostęp > Opcje przepływu pracy lingwisty > Zakończ lub odrzuć zadania w XTM Workbench).

XTM Connect

 • XTM Connect umożliwia teraz śledzenie i monitorowanie wywołań zwrotnych z nowej, intuicyjnie zaprojektowanej strony.

Tłumaczenie maszynowe

 • XTM Cloud udostępnia teraz Administratorom zaawansowane opcje konfiguracji silnika tłumaczenia maszynowego Intento.
 • Zgodnie ze zmianą nazwy wprowadzoną przez producenta, silnik tłumaczenia maszynowego SDL BeGlobal zmienił nazwę na Language Weaver.
 • Iconic został usunięty z listy wspieranych silników tłumaczenia maszynowego, gdyż został włączony do portfolio RWS Language Weaver.
 • Zgodnie ze zmianą nazwy wprowadzoną przez producenta, silnik tłumaczenia maszynowego Amplexor MT zmienił nazwę na Acolad MT.
 • XTM Cloud udostępnia teraz Administratorom zaawansowane opcje konfiguracji silnika tłumaczenia maszynowego Intento.

Zarządzanie Terminologią

 • Terminologia zawierająca myślniki jest teraz spójniej oznaczana w XTM Workbench.