Poprawa funkcjonalności

  • Można teraz usunąć Klienta przez aplikację XTM Mobile.
  • Można teraz przeglądać i zmieniać pola niestandardowe na poziomie projektu.
  • Można teraz jednocześnie korzystać z wyszukiwania projektów (po nazwie lub ID projektu) i z funkcji filtrowania.

Poprawa doświadczeń użytkownika

  • Aplikacja XTM Mobile oferuje teraz nowy, bardziej przyjazny dla użytkowników sposób prezentacji w przypadku braku informacji do wyświetlenia na stronach: Lista projektów, Zadania, Klienci, LSP, Szablony projektów, Edytor projektu.
  • Interaktywne pole profilu użytkownika zostało powiększone dla użytkowników systemu Android, żeby ułatwić im dostęp do ustawień swojego profilu.
  • Aby ułatwić nawigację, we wszystkich widokach dodano teraz pasek przewijania widoczny podczas przewijania ekranu w górę i w dół.