Dlaczego rozważyć zastosowanie systemu zarządzania tłumaczeniami?

 • Ekonomia Treści

  Ekonomia Treści

  Globalne przedsiębiorstwa tworzą coraz większą ilość treści, obecnie szacowaną na 2,5 tryliona bajtów danych dziennie. Ta treść jest przekazywana różnymi kanałami i w rosnącej liczbie języków. Aby dotrzeć do odpowiedniego adresata, ta treść musi być dopasowana do użytkownika i przekazana w jego własnym języku. Czy musisz tłumaczyć coraz więcej treści?

 • Łączenie różnych systemów

  Łączenie różnych systemów

  Przedsiębiorstwa często korzystają z rozproszonych zasobów technologicznych wykorzystywanych w różnych działach. Z uwagi na częstszą aktualizację treści i przygotowanie jej dla rosnącej liczby rynków, skalowanie i integracja są skomplikowane. Niektóre zespoły tłumaczeniowe wciąż polegają na arkuszach kalkulacyjnych i e-mailach. Czy ty także masz wiele zespołów tłumaczeniowych korzystających z wielu systemów i wciąż wykonujących wiele zadań odręcznie?

 • Spójny głos marki

  Spójny głos marki

  Przedsiębiorstwa stawiają sobie za cel spójny przekaz we wszystkich publikacjach, we wszystkich językach i na wszystkich platformach oraz kanałach komunikacji. Przyczynia się to do wzrostu przywiązania do marki, wpływa na jej rozwój. Przekaz ma osiągać zamierzony cel w każdym kanale komunikacji z klientem oraz bez względu na to, gdzie się on znajduje: czy to w Bostonie, Berlinie czy też w Bangaluru. Czy posiadasz treści, które powinny dotrzeć na każdy rynek?

 • Różnorodne typy treści

  Różnorodne typy treści

  Nie wszystkie typy treści tworzy się tak samo. Niektóre treści to przekaz kreatywny, który ma wywołać określoną reakcję emocjonalną. Inne z kolei są tekstami technicznymi, mającymi nawigować użytkownika przez różne etapy i dostarczyć mu niezbędnych informacji. Czasem tłumaczenie treści w oderwaniu od kontekstu przypomina grę w rzutki po ciemku ― nigdy nie wiadomo, czy trafiliśmy. Czy różne typy treści musisz traktować w odmienny sposób?

 • Połączony ekosystem

  Połączony ekosystem

  Treść jest często tworzona i opracowywana przez wielu lingwistów znajdujących się w różnych strefach czasowych, po to, aby na czas osiągnąć tłumaczenie o najwyższej jakości i w odpowiednim budżecie. Wymaga to komunikacji w czasie rzeczywistym. Platforma do zarządzania tłumaczeniami umożliwia komunikację za żywo. Czy szukasz łatwego sposobu na to, aby wszystkie osoby zaangażowane w projekt mogły się ze sobą komunikować i wspólnie rozwiązywać wątpliwości?

 • Plug and play

  Plug and play

  Łączność i integracja zapewniają zwinność, mogą ułatwiać skalowalność i powinny być oparte na otwartych standardach. „Posiadamy 5 systemów do zarządzania treścią, lubimy wybierać partnerów tłumaczeniowych oraz silniki tłumaczenia maszynowego, a w przyszłości będziemy potencjalnie potrzebować dodatkowych integracji.” Brzmi znajomo?

Jeśli twoja odpowiedź na większość z tych pytań była twierdząca, czytaj dalej.

Jakie jest rozwiązanie?

Jakie jest rozwiązanie?

Prostym rozwiązaniem wyzwań związanych z lokalizacją jest system zarządzania tłumaczeniami działający jako centralne środowisko tłumaczeniowe. Środowisko tłumaczeniowe łączy wszystkich zaangażowanych w projekt i wszystkie zasoby w jednym miejscu, zapewniając niczym niezakłócony przepływ pracy i płynną komunikację. Najnowsza generacja systemów zarządzania tłumaczeniami koncentruje się na centralizacji oraz automatyzacji różnorodnych procesów, przyczyniając się do znacznej redukcji kosztów oraz zapewniając skalowalność łańcucha przepływu pracy i kontrolę nad nim.

Jakie są kluczowe cechy systemu zarządzania tłumaczeniami?

Jakie są kluczowe cechy systemu zarządzania tłumaczeniami?
 • Inteligentna Automatyzacja (IA)

  Wyższy stopień automatyzacji pozwala kierownikom projektu skupiać się raczej na wyjątkach niż na manualnym zarządzaniu rutynowym procesem. Wydajność lingwistów znacząco wzrasta, kiedy proces tłumaczeniowy jest sterowany z pomocą inteligentnej automatyzacji (IA).

 • Automatyzacja procesu tłumaczeniowego (LPA)

  Ten rodzaj automatyzacji łączy wszystkie strony zaangażowane w projekt ― edytorów treści, kierowników projektu, twoich dostawców usług, lingwistów, krajowych recenzentów ― z odpowiednim dla nich etapem w przepływie pracy. Automatyzacja procesu tłumaczeniowego eliminuje żmudne, manualne zadania przyspieszając jednocześnie cały proces tłumaczeniowy.

 • Łączność

  Centralne środowisko tłumaczeniowe musi gwarantować niezawodną integrację z zewnętrznymi systemami. Chodzi tu o systemy do zarządzania treścią (CMS), systemy informacji produktowej (PIM), systemy zarządzania wiedzą (KMS), systemy tłumaczenia maszynowego (MT) i wiele innych. Integracja ta musi zostać przeprowadzona przez w pełni udokumentowane RESTful API.

Istnieje możliwość ustawienia do 40 etapów procesu tłumaczeniowego. Istotna jest ich pełna automatyzacja.

Mierzalne korzyści płynące z systemu zarządzania tłumaczeniami najnowszej generacji

Centralne środowisko tłumaczeniowe umożliwia globalnym przedsiębiorstwom systematyczne i skalowalne podejście do globalizacji przekazu treści. Dzięki scentralizowanemu systemowi zarządzania tłumaczeniami, organizacje mogą osiągać istotne i gwarantowane zyski i oszczędności, w tym:

 • Redukcja kosztów tłumaczeniowych

  Dzięki eliminacji powtarzalnych, manualnych zadań zwiększamy efektywność, bo zespół może się skupić na naprawdę istotnych zadaniach.

  CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ: Oszczędności rzędu 20% ― 70%

 • Szybszy czas dostarczenia na rynek

  Treść można tłumaczyć przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, bo wszystkie strony zaangażowane w projekt do pracy nad zasobami językowymi używają scentralizowanego, świetnie skomunikowanego systemu.

  CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ: Oszczędności rzędu 30% ― 50%

 • Poprawa jakości

  Zintegrowane narzędzie zapewnienia odpowiedniej jakości tłumaczenia w połączeniu z redukcją manualnej pracy znacznie obniżają ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego.

  CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ: Większe przywiązanie klientów do marki oraz wzrost wartości marki.

 • Bezpieczne środowisko

  Kontroluj dostęp do treści poprzez silne ustawienia bezpieczeństwa i logowanie zmian, a także uzyskaj dostęp do informacji o tym, kto wykonał jakie czynności w procesie tłumaczeniowym.

  CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ: Poprawa metryk zarządzania ryzykiem.

 • Skalowalność

  Kiedy zwiększa się ilość tłumaczonej przez ciebie treści, działanie twojego systemu musi iść w parze z twoimi nowymi wymogami.

  CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ: Platforma, która spełni wszystkie twoje długoterminowe oczekiwania.

 • Wypróbuj XTM bezpłatnie!