XTM Cloud 13.0: Wersja Pathfinder

Zaplanuj własną podróż w kierunku globalizacji

Odkryj nowe możliwości tłumaczenia dzięki XTM Cloud 13.0

Najnowsza wersja naszego systemu zarządzania tłumaczeniami jest nie tylko jeszcze bardziej rozbudowana, ale także ułatwia wszystkim użytkownikom XTM maksymalne wykorzystanie jego możliwości. Przejmij kontrolę nad podróżą w kierunku globalizacji, zredukuj czas i koszty tłumaczenia oraz dostarczaj zlokalizowane treści najwyższej jakości dzięki XTM Cloud 13.0.

Komunikacja stworzona na nowo

Nowy moduł zarządzania zapytaniami w XTM Cloud 13.1 umożliwia komunikację za pomocą platformy, z której już korzystasz na co dzień, bez potrzeby otwierania jakiegokolwiek innego narzędzia. W XTM Cloud można tworzyć i przeglądać wszystkie czaty oraz zarządzać nimi, a także uzyskiwać potrzebne odpowiedzi bez konieczności opuszczania interfejsu. W ten sposób zapytania mogą być rozwiązywane w możliwie jak najkrótszym czasie, co pozwala uniknąć poprawek, błędnych tłumaczeń i dodatkowych kosztów.

Zaawansowana funkcja sztucznej inteligencji zapewniająca większą dokładność tłumaczeń

Wykorzystaj więcej dopasowań z Pamięci tłumaczeniowej, dzięki sztucznej inteligencji

Nasz przełomowy, oparty na NLP algorytm dopasowywania tłumaczeń, Weighted Token Levenshtein, został udoskonalony w celu wykorzystania większej liczby dopasowań Pamięci tłumaczeniowej, zapewniając do 25% więcej dopasowań. Mówiąc prościej, XTM Cloud jest teraz w stanie wykorzystać więcej dopasowań Pamięci tłumaczeniowej dzięki rozpoznawaniu i pobieraniu podobnych segmentów, różniących się jedynie kolejnością słów. Co więcej, algorytm uwzględnia teraz nazwy własne, jak w wyrażeniach „Odwiedź Paryż” czy też „Odwiedź Hanoi”, zapewniając, że są one rozpoznawane i wykorzystywane podczas obliczania wyniku. W konsekwencji segmenty, które w przeszłości były oferowane z dopasowaniem przybliżonym na poziomie 50%, uzyskają dopasowanie na poziomie 75%. To oznacza znaczne oszczędności kosztów – to jakby znaleźć w kieszeni pieniądze, o których istnieniu nie miało się pojęcia.

Pozwól lingwistom skupić się na tłumaczeniu, a resztę niech zrobi sztuczna inteligencja

Ręczne umieszczanie znaczników tekstu (HTML i innych) we właściwym miejscu w przetłumaczonym zdaniu jest czynnością czasochłonną. Nasza ulepszona funkcja automatycznego wstawiania znaczników tekstu wykorzystuje teraz najnowsze osiągnięcia XTM NLP w zakresie dogłębnej analizy tłumaczeń, dzięki czemu umieszczanie znaczników tekstu jest niezwykle precyzyjne, zwiększając trafność umiejscowienia znaczników z 62% do 73%. Dla lingwistów oznacza to oszczędność czasu, ponieważ mniej wysiłku poświęcają oni na wyszukiwanie odpowiedniego miejsca umieszczenia znaczników.

Pełniej wykorzystaj potencjał tłumaczenia maszynowego dzięki technologii Pamięci tłumaczeniowej wspomaganej przez sztuczną inteligencję

Pełniej wykorzystaj potencjał tłumaczenia maszynowego dzięki technologii Pamięci tłumaczeniowej wspomaganej przez sztuczną inteligencję

Ta rozszerzona, w pełni operatywna funkcja umacnia powiązanie między Pamięcią tłumaczeniową i tłumaczeniem maszynowym, stwarzając możliwość innowacyjnego wykorzystania istniejących zasobów. Dopasowania przybliżone pochodzące z Pamięci tłumaczeniowej są teraz przesyłane bezpośrednio do silnika SYSTRAN, co umożliwia współpracę Pamięci tłumaczeniowej i tłumaczenia maszynowego w celu uzyskania jak najlepszego dopasowania. Funkcja ta, wykorzystująca technologię SYSTRAN Neural Fuzzy Augmented (NFA, Rozszerzone Dopasowanie Neuronowe), umożliwia lingwistom zaoszczędzenie czasu bez konieczności przeprowadzania zasobochłonnego szkolenia silnika tłumaczenia maszynowego w celu uzyskania wysokiej jakości wyników. Oznacza to, że silnik tłumaczenia maszynowego otrzymuje dodatkowy kontekst, dzięki czemu unika się pomyłek związanych z homografami (słowami, które mają taką samą pisownię, ale inne znaczenie).

Na przykład Pamięć tłumaczeniowa dostarcza kontekst dla słów o różnych znaczeniach, takich jak „zamek”, dzięki czemu silnik tłumaczenia maszynowego może stwierdzić, czy chodzi o mechanizm służący do ryglowania drzwi, czy obiekt architektoniczny.

Pozwól DeepL zapewnić odpowiednie tłumaczenie

Integracja z DeepL została rozbudowana, zapewniając wsparcie dla glosariuszy i stopnia formalności. Dzięki glosariuszom możesz mieć pewność, że silnik tłumaczenia maszynowego będzie w stanie znaleźć i zastosować odpowiednie terminy, co pozwoli na tworzenie odpowiednich i spójnych z marką treści. Dzięki obsłudze stopnia formalności można zdecydować, czy ton tłumaczenia ma być formalny czy raczej nieformalny, dopasowując je do swojego stylu pisania. Pliki docelowe będą tworzone z uwzględnieniem odpowiedniego stopnia formalności, od języka bardzo formalnego po bardziej swobodny.

Inteligentna Łączność

Usprawnienia łączności wchodzą w cykl ciągłego wdrażania, zapewniając stały dopływ nowych funkcji

Uniezależniliśmy wydania naszych wtyczek od głównych wydań XTM Cloud. Oznacza to, że użytkownicy wtyczek mogą szybciej korzystać z usprawnień. Najnowsze ulepszenia obejmują Optimizely, Kentico, Contentful, Hubspot, Sitecore i AEM.

Dowiedz się więcej
Inteligentna Łączność

Upewnij się, że tłumaczone są tylko istotne treści

Szablony filtrów programu PowerPoint

Administratorzy XTM Cloud mogą teraz łatwo konfigurować filtry PowerPoint, co daje możliwość za pomocą jednego kliknięcia dodać lub wykluczyć z tłumaczenia takie segmenty, jak notatki lub komentarze mówców. Użytkownicy mają nawet możliwość wyboru różnych ustawień dla ukrytych slajdów. Umożliwia to użytkownikom przejęcie odpowiedzialności za zaawansowane konfiguracje, dzięki łatwemu stosowaniu filtrów, które zapewniają, że tłumaczone są tylko odpowiednie teksty i slajdy. Na przykład osoba, dla której język angielski jest językiem ojczystym, prowadząca szkolenie w języku francuskim, może wykluczyć notatki dla mówcy, aby nie były one tłumaczone. Ponadto funkcja ta zapewnia optymalizację czasu i kosztów, gwarantując jednocześnie zachowanie poufności informacji, do których lingwiści nie powinni mieć dostępu.

Zachowaj kontrolę nad Pamięcią tłumaczeniową dzięki dodatkowym ustawieniom nadpisywania

Gdy lingwiści pracują nad projektami, w których to samo słowo pojawia się kilka razy, co często ma miejsce w tłumaczeniach oprogramowania (np. wyraz „Save”), mogą być zmuszeni do tłumaczenia go w różny sposób w zależności od kontekstu. ID segmentów, które są niepowtarzalne, umożliwiają lingwistom rozróżnienie podobnych segmentów występujących w różnych miejscach. Nasze nowe kryteria nadpisywania ID segmentów umożliwiają administratorom XTM Cloud zapewnienie, że istniejąca Pamięć tłumaczeniowa nie zostanie zastąpiona ostatnio wprowadzonym tłumaczeniem. Zamiast tego umożliwia dodawanie oddzielnych wpisów na podstawie ID segmentu. W ten sposób lingwiści mogą rozróżnić podobne segmenty i wybrać odpowiednie tłumaczenie w zależności od kontekstu.

Poprawa interfejsu użytkownika w Workbench

W narzędziu XTM Workbench wprowadzono dwa ulepszenia interfejsu użytkownika, które umożliwiają lingwistom szybszą i bardziej efektywną pracę.

Ograniczenie się do komentarzy użytkowników

Ograniczenie się do komentarzy użytkowników

Aby umożliwić szybkie odróżnianie komentarzy użytkowników od komentarzy automatycznych, stosuje się teraz do nich różne ikony. Lingwiści mogą teraz szybko zauważyć komentarze dodane przez innych użytkowników i skupić się na nich, nie rozpraszając się innymi typami komentarzy, np. śledzeniem zmian zapisywanych w komentarzach automatycznych.

Ułatwione sprawdzanie pisowni

Ułatwione sprawdzanie pisowni

Teraz można szybciej niż kiedykolwiek edytować słowa wyróżnione przez moduł sprawdzania pisowni. Ta odświeżona funkcja umożliwia lingwistom edycję podświetlonych terminów za pomocą klawiatury, bez konieczności korzystania z sugerowanych słów lub naciskania klawisza „Escape”. Aby jeszcze bardziej usprawnić tę funkcję i zapewnić lingwistom większą kontrolę, można również pokazywać lub ukrywać sugestie pisowni za pomocą nowego niestandardowego skrótu.

Dowiedz się więcej o XTM Workbench

Nowe funkcje metody REST API

W ramach naszego dążenia do wdrożenia pełnej automatyzacji dodaliśmy kilka nowych funkcji API, o które nasi klienci prosili za pośrednictwem XTM Wish List

Nowe funkcje metody REST API

XTM Wish List to nasz portal z prośbami o funkcje, dostępny z poziomu XTM On Demand. Daje Ci możliwość wypowiedzenia się, pozwalając na wyrażanie opinii oraz zgłaszanie sugestii dotyczących nowych funkcji.

Benefit check

Szybsze rozpoczęcie pracy i konfiguracja środowiska XTM za pomocą interfejsu API. Dodatkowe opcje umożliwiają uzyskanie danych klienta, edycję tych danych lub usunięcie klienta, co usprawnia proces aktualizacji informacji.

Benefit check

Obsługa tłumaczenia pośredniego podczas tworzenia lub importowania projektów. Można teraz sprawdzić, czy szablony uwzględniają tłumaczenie pośrednie w przepływie pracy. Ponadto podczas tworzenia projektu można od razu dodać krok przepływu pracy związany z tłumaczeniem pośrednim. Dzięki temu proces tworzenia projektu jest bardziej efektywny.

Benefit check

Nowość w wersji 13.1

Opcję „Oznacz segmenty jako zablokowane gdy” można teraz włączyć na poziomie projektu, oprócz możliwości włączenia jej na poziomie szablonu projektu. Dzięki tej opcji do segmentów, które nie wymagają edycji, nie są naliczane nieoczekiwane opłaty, co pozwala ograniczyć niepotrzebne koszty tłumaczenia.

Benefit check

Nowość w wersji 13.1

Uwierzytelnianie OAuth2 jest teraz obsługiwane dla użytkowników interfejsu API, którzy wymagają takiego uwierzytelniania przy notyfikacji zwrotnej. Dzięki temu XTM Cloud może spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zapewniając bezproblemowe i bezpieczne działanie.

Poprawa komfortu użytkowania i szybsza konfiguracja

Lepsza widoczność nazw klientów

Lepsza widoczność nazw klientów

Podczas wybierania klientów w trakcie tworzenia projektu jest teraz wyświetlana podpowiedź, jeśli nazwa klienta jest zbyt długa i zostanie ucięta na liście, dzięki czemu użytkownik może mieć pewność, że wybiera odpowiednich klientów.

Ulepszone wyniki odległości edycji dla języków opartych na znakach

Ulepszone wyniki odległości edycji dla języków opartych na znakach

Korzystaj z dokładniejszych wyników, umożliwiających ocenę wysiłku lingwisty włożonego w korektę wyników tłumaczenia maszynowego w projektach, w których językiem docelowym jest język chiński, japoński lub tajski.

Nigdy nie nadpisuj tłumaczenia przez pomyłkę

Nigdy nie nadpisuj tłumaczenia przez pomyłkę

Opcja edycji Pamięci tłumaczeniowej z poziomu Workbench zawiera teraz dodatkowy krok, dzięki któremu lingwiści nigdy nie nadpiszą segmentu przez pomyłkę.

Ulepszenie interfejsu użytkownika w obrębie Filtra na zakładce Użytkownicy

Ulepszenie interfejsu użytkownika w obrębie Filtra na zakładce Użytkownicy

Administratorzy mogą teraz szybciej i łatwiej filtrować użytkowników, ponieważ ustawienia stały się bardziej przejrzyste i przyjazne dla użytkownika.

Definiowanie zaawansowanych opcji mapowania stanu dla plików XLIFF

Definiowanie zaawansowanych opcji mapowania stanu dla plików XLIFF

Umożliwienie lingwistom korzystającym z innych narzędzi CAT przesyłania plików XLIFF do XTM Cloud bez utraty informacji o statusie plików XLIFF.

Szybsze rozpoczęcie pracy dzięki ulepszonemu importowi użytkowników

Szybsze rozpoczęcie pracy dzięki ulepszonemu importowi użytkowników

Importowanie danych użytkowników spoza XTM Cloud jest teraz znacznie bardziej efektywne, ponieważ szablon importu użytkowników w programie Excel został rozszerzony w taki sposób, aby obejmował wszystkie opcje dostępne w interfejsie w obszarze edytora użytkowników.

Ulepszone funkcje raportowania

Ulepszone funkcje raportowania

Nowość w wersji 13.1

Nasze raporty zostały ulepszone, aby uwzględniały informacje o segmentach nieprzetłumaczalnych dla wszystkich typów raportów.

Obsługa nowych języków

Obsługa nowych języków

Nowość w wersji 13.1

Obsługiwane są teraz języki bikolski, szylluk i zande, co daje dodatkową elastyczność i możliwość rozszerzenia zakresu potencjalnej pracy.